“Тавантолгой” ХК-ийн цэвэр борлуулалтын орлого өмнөх оны мөн үеэс 7.2 дахин буурав

“Тавантолгой” ХК 2023 оны II улирлын байдлаар 36 тэрбум төгрөгийн цэвэр борлуулалтын орлоготой ажилласнаа тайлагналаа. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 7.2 дахин буурсан дүн болсон байна.Тус компани энэ онын эхнээс наймдугаар сарын 17-ны өдөр хүртэлх хугацаанд нийт 39 сая тонн нүүрс экспортолсон нь өмнөх оны мөн үеэс хоёр дахин өссөн гүйцэтгэлтэй байгааг мэдээлж байсан юм.

“Тавантолгой” ХК 2023 оны II улирлын байдлаар 36 тэрбум төгрөгийн цэвэр борлуулалтын орлоготой ажилласнаа тайлагналаа. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 7.2 дахин буурсан дүн болсон байна.Тус компани энэ онын эхнээс наймдугаар сарын 17-ны өдөр хүртэлх хугацаанд нийт 39 сая тонн нүүрс экспортолсон нь өмнөх оны мөн үеэс хоёр дахин өссөн гүйцэтгэлтэй байгааг мэдээлж байсан юм.

“Тавантолгой” ХК 2023 оны II улирлын байдлаар 36 тэрбум төгрөгийн цэвэр борлуулалтын орлоготой ажилласнаа тайлагналаа. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 7.2 дахин буурсан дүн болсон байна.Тус компани энэ онын эхнээс наймдугаар сарын 17-ны өдөр хүртэлх хугацаанд нийт 39 сая тонн нүүрс экспортолсон нь өмнөх оны мөн үеэс хоёр дахин өссөн гүйцэтгэлтэй байгааг мэдээлж байсан юм.

“Тавантолгой” ХК 2023 оны II улирлын байдлаар 36 тэрбум төгрөгийн цэвэр борлуулалтын орлоготой ажилласнаа тайлагналаа. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 7.2 дахин буурсан дүн болсон байна.Тус компани энэ онын эхнээс наймдугаар сарын 17-ны өдөр хүртэлх хугацаанд нийт 39 сая тонн нүүрс экспортолсон нь өмнөх оны мөн үеэс хоёр дахин өссөн гүйцэтгэлтэй байгааг мэдээлж байсан юм.